Договір Публічної Оферти вступив в силу: ___01.11.2022__

Товариство з обмеженою відповідальністю “ДИВИСЬ ШИРШЕ”, ЄДРПОУ:41661207, іменований в подальшому як “Сервіс” або “Dyvys”, з одного боку та фізична чи юридична особа чи фізична особа-підприємець, що іменується в подальшому як “Замовник”, з іншого боку, спільно іменовані як “Сторони”, а кожна окремо як “Сторона”, уклали цей Публічний Договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Dyvys укласти Публічну Оферту (Публічний Договір) з будь-якою особою, яка тимчасово або постійно проживає на території України, має повну та нічим не обмежену правоздатність та дієздатність, а також усвідомлює юридичне значення своїх дій та їхні правові наслідки, чи юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, яка є резидентом або нерезидентом України, (надалі “Договір”) про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Абітурієнт – це будь-яка дієздатна фізична особа, що безпосередньо є отримувачем Послуги від Сервісу.

1.2. Замовник – це будь-яка фізична чи юридична особа що замовляє та оплачує Послуги Сервісу Dyvys.

1.3. Згода Замовника/Абітурієнта (далі «Згода») – добровільне, конкретне, усвідомлене та недвозначне волевиявлення, в якому Замовник/Абітурієнт за допомогою заяви або прямої позитивної дії погоджується з умовами цього Договору.

1.4. Курс – це програма з вивчення німецької мови, що проводиться Dyvys онлайн.

1.5. Ментор – це фізична особа, що має відповідні знання німецької мови та володіє відповідною кваліфікацією в сфері педагогічної діяльності і навчає Замовника/Абітурієнта німецької мови.

1.6. Обробка Персональних даних – це дія та/або сукупність дій з отримання, збору, зберігання та передачу Персональних даних Замовника/Абітурієнта.

1.7. Персональні дані – це інформація, яка дозволяє ідентифікувати Абітурієнта та/або Замовника і необхідна для отримання Послуг та подачі документів, необхідних для вступу до навчального закладу.

1.8. Послуги – це алгоритм дій Сервісу, що направлений на надання Замовнику/Абітурієнту інформації про процедуру та підготовку документів для подання до обраного навчального закладу в Австрійській Республіці та/або Федеративній Республіці Німеччина, отримання сертифікату з володіння німецької мови, надання курсів з вивчення німецької мови та вчинення супутніх дій, що необхідні для вступу до навчального закладу та проходження навчання в обраному навчальному закладі в Австрійській Республіці та/або Федеративній Республіці Німеччина.

1.9. Сайт Сервісу “Dyvys” – це веб-сторінка в мережі інтернет, що належить Сервісу Dyvys, на сторінках якого можна отримати Послуги та отримати інформацію, необхідну для подання документів до навчального закладу, та, що знаходиться за адресою:https://dyvys.org/

1.10. Сервіс “Dyvys” (далі іменується як “Сервіс” або “Dyvys”) – це організація, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю “ДИВИСЬ ШИРШЕ”, ЄДРПОУ:41661207, та створена для надання Послуг Замовнику/Абітурієнту.

1.11. Статистичні дані – це будь-які дані, що відносяться до Замовника/Абітурієнта та знаходяться у відкритому доступі.

1.12. Табір – це тимчасове перебування Абітурієнта в певному закладі, з метою вивчення німецької мови та обрання навчального закладу.

1.13. Vektor – профорієнтаційний Курс, який допомагає обрати майбутню професію Абітурієнту та проводиться онлайн.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Dyvys зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Абітурієнту/Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити надання таких Послуг.

2.2. Щоб запобігти подвійного трактування Договору, Замовник може як і оплачувати, так і отримувати Послуги, а Абітурієнт виключно отримувати Послуги, тобто Замовник може отримати права та обов’язки Абітурієнта, а Абітурієнт не може отримати права та обов’язки Замовника.

2.3. Сервіс надає Послуги у робочий час (з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 18:00 за Київським часом) протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання запиту від Замовника на отримання Послуг.

2.4. Сторони підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

 

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Публічна Оферта має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, підписаному Сторонами. Замовник не має права пропонувати Dyvys свої умови укладання Публічного Договору.

3.2. Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (Акцепту) Замовником, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. У випадку якщо Замовник не згодний з умовами Договору, Сервіс має право відмовити Замовнику у наданні Послуг без жодних наслідків для своєї сторони.

3.3. Договір набуває чинності з моменту Акцепту та діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань. Будь-яка з наступних дій вважається Акцептом цього Договору:
3.3.1. отримання Послуг та/або консультації;
3.3.2. надання Замовником згоди з умовами Договору, шляхом встановлення позначки (маркера) у відповідній формі згоди.

3.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично підтверджує факт ознайомлення та погоджується з повним та безумовним прийняттям його положень та умов.

3.5. Місцем укладення цього Договору є місто Львів.

 

4. НАДАННЯ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

4.1. Dyvys надає наступні Послуги:
4.1.1. надання консультації;
4.1.2. підбір, переклад та легалізація документів, необхідних для подання до навчального закладу;
4.1.3. пошук та реєстрація Абітурієнта у гуртожиток (надається три варіанти на вибір Замовника);
4.1.4. оформлення та подача заявки до навчального закладу. Подання документів може здійснюватися максимум на 2 спеціальності у межах одного навчального закладу;
4.1.5. отримання запрошення від навчального закладу;
4.1.6. детальний файл-гід із подальшими кроками;
4.1.7. контроль вступу до навчального закладу на кожному етапі;
4.1.8. координація на всіх етапах вступу до навчального закладу: запису до навчального закладу, запису на розподільчий тест, реєстрація на курсах навчального закладу;
4.1.9. відкриття банківського рахунку;
4.1.10. допомога у відкритті страховки;
4.1.11. допомога у реєстрації Абітурієнта на здачу мовного сертифікату;
4.1.12. підготовка документів для отримання дозволу на тимчасове проживання в Австрійській Республіці та/або Федеративній Республіці Німеччина;
4.1.13. проходження Курсів та надання послуг Ментора;
4.1.14. перебування Абітурієнта в Таборі;
4.1.15. проходження профорієнтаційного Курсу “Vektor” для вибору майбутньої професії для неповнолітніх Абітурієнтів віком від 14 до 17 років;
4.1.16. допомога в оформленні студентської візи.

4.2. Dyvys надає наступні додаткові Послуги:
4.2.1. індивідуальний підхід при виборі програм навчання та планування процесу вступу до навчального закладу;
4.2.2. контролювання процесу вступу до навчального закладу;
4.2.3. допомога у виготовленні дублікату свідоцтва про народження;
4.2.4. легалізація та переклад свідоцтва про народження та довідки про несудимість;
4.2.5. переклад і легалізація заяви від батьків/спонсора;
4.2.6. переклад довідки про походження коштів (до 4 сторінок);
4.2.7. реєстрація в університеті та запис на підготовчі курси;
4.2.8. надання рекомендованої літератури для написання вступного іспиту;
4.2.9. професійні консультації, щодо офіційного працевлаштування студентів вищого навчального закладу;
4.2.10. допомога в придбані чи оренді нерухомості у Відні, від імені Замовника;
4.2.11. контроль та організація процесу переїзду Абітурієнта до місця навчання (надання контактів перевізника, бронювання хостелу\готелю до заселення в гуртожиток);
4.2.12. поселення у вибраний гуртожиток з групою та виготовлення прописки;
4.2.13. участь в зустрічах з іншими студентами, організованими на місці після приїзду;
4.2.14. інформативна зустріч перед початком навчання про процес та особливості навчання, іспити і т.д.;
4.2.15. тематичні зустрічі з представниками компанії та іншими студентами;
4.2.16. підсумкова зустріч наприкінці семестру з метою інформування про наступні кроки, обговорення актуальних питань про навчання та перебування;
4.2.17. консультації та батьків/опікунів/спонсорів Абітурієнта щодо питань перебування в Австрії/Німеччині;
4.2.18. купівлі нерухомості, заснування та ведення бізнесу.

4.3. На Сайті Сервісу розміщений блог, на сторінках якого Замовник/Абітурієнт може ознайомитись із новинами та отримати додаткову інформацію.

4.4. Замовник отримує Послуги наступним чином:
4.4.1. Замовник заповнює форму зворотнього зв’язку “отримати консультацію” на Сайті;
4.4.2. з Замовником зв’язується працівник Сервісу та надає консультацію.

4.5. Вартість надання Послуг залежить від обраного тарифу, які вказані у відповідному розділі Сайту. Сервіс передбачає наступні види тарифів:
4.5.1. Комфорт;
4.5.2. Преміум;
4.5.3. VIP.

4.6. Остаточна вартість Послуг встановлюється, після проведення консультації працівником Сервісу Dyvys.

4.7. Dyvys надає доступ до Курсів та до Vektor виключно онлайн, а перебування в Таборі виключно офлайн для Абітурієнтів від 14 до 18 років.

4.8. Замовник має право отримати кожну Послугу окремо, вартість якої встановлюється після отримання консультації від працівника Сервісу.

4.9. Замовник оплачує Послуги Сервісу за вказаними реквізитами наступним чином:
4.9.1. 50 (п’ятдесят) відсотків від вартості Послуги у формі передоплати протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту обрання тарифу та отримання повідомлення від Сервісу;
4.9.2. 50 (п’ятдесят) відсотків від вартості Послуги у формі післяплати протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту направлення Сервісом запрошення на навчання від навчального закладу або закінчення підготовки всіх документів для поїздки Абітурієнта до Табору.

4.10. Вартість Послуг може встановлюватись у відмінній від гривні валюті, в такому разі Замовник оплачує Послуги в в гривневому еквіваленті на день проведення оплати Послуг, відповідно до офіційного курсу Національного Банку України.

4.11. Здійснення Замовником платежу, вказаному в підпункті 4.9.2 цього Договору є підтвердженням надання Сервісом Послуг.

4.12. Сервіс надає можливість оплатити Послуги за допомогою оплати частинами вартості Послуг за допомогою використання послуг банку “ПриватБанк”. В разі оплати Послуг Сервіс таким шляхом, кошти будуть зараховані на рахунок третьої сторони ФОП Панас Максима Зеновійовича, що є партнером Сервісу. Більш детальніше, з даною функцією можна ознайомитись у відповідному розділі сайту – https://dyvys.org/derhammer/

 

5. ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

5.1. Сервіс не повертає суму передоплати Послуг, вказану в підпункті 4.9.1 Договору, оскільки дана сума використовується Сервісом для покриття витрат, пов’язаних із наданням Послуг.

5.2. Сервіс може повернути кошти на основі прийняття рішення Сервісу в односторонньому порядку та на основі індивідуального обговорення із Замовником, отримані від Замовника в якості післяоплати, відповідно до підпункту 4.9.2 Договору, за умови надсилання запиту в письмовій/електронній формі про повернення коштів та виключно та причинами повернення коштів, сумою повернення коштів, за умови відрахування суми витрат, пов’язаними із наданням Послуг.

5.3. Dyvys здійснює повернення коштів на банківський рахунок Замовника, що був використаний Замовником для здійснення оплати Послуг.

5.4. Dyvys повертає Замовнику сплачені кошти за надання Послуг у тій самій валюті, в якій Замовник оплачував Послуги та протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати отримання запиту у письмовій/електронній формі на повернення коштів.

 

6. ГАРАНТІЇ

6.1. Dyvys не гарантує:
6.1.1. успішного проведення оплати Послуг, оскільки оплата Послуг здійснюється за допомогою використання платіжної системи та платіжна система несе відповідальність за проведення оплати платіжна система;
6.1.2. успішне здання вступних іспитів Абітурієнтом до навчального закладу;
6.1.3. належні умови проживання Абітурієнтом в іншій країні;
6.1.4. належну якість викладання у обраному Абітурієнтом навчальному закладі;
6.1.5. проходження всього курсу навчання та отримання диплома/сертифіката про закінчення навчання Абітурієнта у навчальному закладі;
6.1.6. за проведення будь-яких оплат, що відносяться до витрат пов’язаних з наданням Послуг;
6.1.7. прибуття Абітурієнта до місця навчання/проживання;
6.1.8. отримання знань та навичок під час проходження Курсів;
6.1.9. успішного проходження Курсів;
6.1.10. отримання знань Абітурієнтом під час перебування в Таборі;
6.1.11. обрання університету та/або професії після проходження Vektor;
6.1.12. за навички та професіональний рівень Ментора;
6.1.13. за якісне надання матеріалу, здійснення навчання Абітурієнта та надання послуг в цілому;
6.1.14. безперебійний доступ Замовника/Абітурієнта до програмного забезпечення Сайту.

6.2. Сервіс гарантує якісне надання Послуг та своєчасне надання Замовнику/Абітурієнту всієї необхідної інформації пов’язаної з наданням Послуг.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Сервіс не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні Замовнику/Абітурієнту в результаті використання його Персональних даних третьою особою без його відома.

7.2. Замовник/Абітурієнт не повинен використовувати Послуги в комерційних цілях. Ви не маєте права продавати, перепродувати, ліцензувати, субліцензувати, передавати чи поширювати Послуги третім особам.

7.3. Dyvys не несе відповідальності за будь-які непрямі або фактичні збитки, навіть якщо ми були повідомлені про можливість таких збитків або вони були спричиненні недбалістю.

7.4. Dyvys не несе жодної відповідальності за перебування Абітурієнта в Таборі, в тому числі, за отриманням знань та навичок Абітурієнтом.

7.5. Dyvys не несе жодної відповідальності перед Абітурієнтом/Замовником, у разі настання шкоди здоров’ю Абітурієнта або настання смерті Абітурієнта під час перебуванням ним в Таборі або проходження навчання в навчальному закладі і Dyvys не зобов’язується відшкодовувати збитки Замовнику/Абітурієнту.

7.6. Dyvys не несе відповідальності за обрання професії та університету, після проходження Курсу Vektor.

7.7. Dyvys залишає за собою право змінювати, переглядати, оновлювати, призупиняти, припиняти або іншим чином модифікувати Сайт у будь-який час і з будь-якої причини та без повідомлення, і Замовник/Абітурієнт погоджується, що Dyvys не несе жодної відповідальності за будь-які втрати, пошкодження або незручності через його нездатність отримати доступ або використовувати Сайт під час будь-якого простою або припинення роботи Сайту.

7.8. Dyvys не несе жодної відповідальності за:
7.8.1. отримання оплати від Замовника;
7.8.2. придбання/оренду Замовником нерухомого майна у Відні, включаючи відповідність нерухомого майна заявлених Замовником параметрам;
7.8.3. складання вступних іспитів Абітурієнтом та вступу до навчального закладу;
7.8.4. належні умови проживання Абітурієнта в іншій країні;
7.8.5. отримання знань та навичок під час проходження Курсу;
7.8.6. належну якість викладання у обраному Абітурієнтом навчальному закладі;
7.8.7. проходження навчання та отримання диплома/сертифіката про закінчення навчання Абітурієнтом у навчальному закладі;
7.8.8. за кваліфікаційний рівень Ментора;
7.8.9. за проведення будь-яких оплат, що відносяться до витрат пов’язаних з наданням Послуг;
7.8.10. прибуття Абітурієнта до місця навчання/проживання.

7.9. Dyvys залишає за собою право відмовити Замовнику в наданні Послуг, без повернення будь-яких платежів та/або відшкодування збитків, якщо Замовник:
7.9.1. порушує законодавство України;
7.9.2. порушує міжнародне право;
7.9.3. не оплачує Послуги Сервісу протягом терміну, вказаного Сервісом;
7.9.4. якщо Замовник порушує умови цього Договору.

7.10. Dyvys залишає за собою право, але не зобов’язання:
7.10.1. стежити за порушеннями цього Договору;
7.10.2. вживати відповідних судових заходів проти будь-кого, хто на наш власний розсуд порушує закон або цей Договір, включаючи, без обмежень, повідомлення про такого Замовника правоохоронним органам;
7.10.3. на власний розсуд і без обмежень, попереджень або зобов’язань видаляти з Сайту або іншим чином відключати всі файли та вміст, які мають надмірний розмір або будь-яким чином обтяжливі для наших систем; в іншому випадку керувати Сайтом таким чином, щоб захистити наші права та власність і сприяти належному функціонуванню Сайту.

7.11. На Сайті може міститися інформація, яка містить друкарські помилки, неточності або пропуски, включаючи описи, ціни, доступність та різну іншу інформацію. Ми залишаємо за собою право виправляти будь-які помилки, неточності або упущення, а також змінювати або оновлювати інформацію на Сайті в будь-який час без попереднього повідомлення.

7.12. СЕРВІС НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАСЛІДКИ, СПРИЧИНЕНІ ХАКЕРСЬКИМИ ДІЯМИ, ЗЛОЧИННИМИ ЗМІНАМИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНШИМИ ВИДАМИ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ТА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ.

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

8.1. Права Замовника:
8.1.1. отримати Послуги згідно умов Договору;
8.1.2. повернути кошти, відповідно до умов цього Договору;
8.1.3. отримати додаткову інформацію щодо надання Послуг.

8.2. Обов’язки Замовника:
8.2.1. дотримуватися Договору та інших положень, які можуть час від часу публікуватися на Сайті;
8.2.2. надавати достовірну інформацію працівникам Сервісу;
8.2.3. своєчасно надати всі документи Сервісу, що необхідні для надання Послуг;
8.2.4. контролювати виконання Абітурієнтом вказівок Сервісу;
8.2.5. вчинити всі необхідні для направлення Абітурієнта до Табору;
8.2.6. дотримуватись програми Курсу та забезпечити дотримання програми Курсу Абітурієнтом;
8.2.7. дотримуватись вказівок Ментора та забезпечити дотримання вказівок Ментора Абітурієнтом;
8.2.8. своєчасно виконувати вказівки Сервісу;
8.2.9. дотримуватись встановлених Сервісом правил;
8.2.10. своєчасно оплачувати Послуги Сервісу.

8.3. Права Сервісу:
8.3.1. отримати оплату за надання Послуг;
8.3.2. не повертати кошти, сплачені за надання Послуг, відповідно до умов Договору;
8.3.3. змінювати вартість надання Послуг, відповідно до умов цього Договору;
8.3.4. змінювати умови Договору;
8.3.5. змінювати умови надання Послуг;
8.3.6. розірвати цей Договір без відшкодування збитків та повернення коштів Замовнику, відповідно до умов цього Договору;
8.3.7. надавати вказівки Замовнику/Абітурієнту.

8.4. Обов’язки Сервісу:
8.4.1. надати Замовнику інформацію щодо надання Послуг;
8.4.2. повернути кошти Замовнику, відповідно до умов Договору;
8.4.3. не розголошувати інформацію про Замовника та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та умовами Договору, або за бажанням самого Замовника.

 

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА

9.1. Якщо не вказано інше, Сайт є власністю Сервісу та весь вихідний код, бази даних, функціональні можливості, програмне забезпечення, дизайн сайту, аудіо, відео, текст, фотографії та графіка на Сайті (разом «Вміст») і торгові марки, сервіс знаки та логотипи, що містяться в них («Знаки»), належать або контролюються Dyvys або надані Dyvys за ліцензією, і захищені законами про авторське право України та законами про недобросовісну конкуренцію України, міжнародними законами про авторське право, та міжнародні конвенції.

9.2. Вміст і Знаки надаються на Сайті «ЯК Є» лише для інформації та особистого використання Замовником. За винятком випадків, прямо передбачених цим Договором, жодну частину Сайту, а також вміст або знаки не можна копіювати, відтворювати, агрегувати, повторно публікувати, завантажувати, публікувати, публічно демонструвати, кодувати, перекладати, передавати, поширювати, продавати, ліцензувати або іншим чином використовувати з будь-якою комерційною метою без прямого попереднього письмового дозволу Сервісу.

9.3. За умови, що Замовник має право використовувати Сайт, йому надається обмежена невиключна ліцензія на доступ та використання Сайту, без права субліцензування, а також на завантаження або друк копії будь-якої частини Вмісту, до якого ви належним чином отримали доступ, виключно для ваших особистого та некомерційного використання.

 

10. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Для цілей Договору “Конфіденційна інформація” означає інформацію що стосується умов надання Послуг. До Конфіденційної інформації відносяться:
10.1.1. дані щодо оплати Послуг;
10.1.2. вартість оплати Послуг;
10.1.3. документи Абітурієнта, що необхідні для надання Послуг;
10.1.4. матеріали, скарги та запити Замовника.

10.2. Кожна зі Сторін, гарантує що інформація:
10.2.1. зберігається як конфіденційна та не відтворюється та/або не копіюється (понад розумного періоду для цілей Договору);
10.2.2. не буде передана, розкрита або іншим чином не стане доступною будь-який інший третій стороні (за винятком посадових осіб, працівників, довірених осіб, яким необхідно знати та використовувати Конфіденційну інформацію для цілей Договору);
10.2.3. не використовується для якої іншої мети, за винятком цілей цього Договору;
10.2.4. зберігається з дотриманням заходів безпеки.

10.3. Положення цієї Публічної Оферти не підлягають застосуванню до інформації, яка:
10.3.1. стала або стає загальновідомою з причин, не пов’язаних з порушеннями з боку Сторони;
10.3.2. відкрита для поширення Стороною;
10.3.3. повинна бути розкрита відповідно до закону або будь-яким нормативно-правовим актом органу виконавчої влади України.

 

11. ЗГОДА ЗАМОВНИКА

11.1. Замовник надає свою інформовану та виразну згоду з умовами цього Договору.

11.2. Замовник надає свою згоду на оплату всіх витрат, пов’язаних з наданням Послуг.

11.3. Замовник надає свою згоду на передачу документів Абітурієнта, необхідних для надання Послуг.

11.4. Замовник надає свою згоду на перебування Абітурієнтом в Таборі та підтверджує, що Абітурієнт не має жодних медичних протипоказань для проходження навчання в Таборі.

11.5. Замовник надає свою згоду з умовами проходження Курсів, в тому числі Курсу Vektor та дотриманням вказівок Ментора, що стосуються навчання.

11.6. Замовник дає згоду на отримання електронних повідомлень і погоджується, що всі угоди, повідомлення, розголошення та інші повідомлення, які Dyvys надає Замовнику в електронному вигляді, електронною поштою та на Сайті, задовольняють будь-які юридичні вимоги щодо письмового повідомлення.

 

12. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

12.1. Усі взаємовідносини між Dyvys та Замовником, що виникають внаслідок виконання умов цього Договору та використання Послуг, регулюються законодавством України.

12.2. Усі суперечки, що виникають внаслідок взаємовідносин між Dyvys та Замовником, вирішуватимуться шляхом судового розгляду в судах України відповідно до процесуального законодавства України.

 

13. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

13.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до виконання Сторонами всіх зобов’язань, передбачених цим Договором.

13.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов цього Договору, вчинене під час дії Договору.

13.3. Після закінчення строку дії Договору Сторони мають право продовжити його шляхом укладення додаткової угоди або укладення нового Договору на новий строк.

13.4. Договір втрачає чинність:
13.4.1. у разі виконання Сторонами всіх зобов’язань, передбачених умовами цього Договору;
13.4.2. за ініціативою однієї зі Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання Договору, незалежно від причини розірвання;
13.4.3. за ініціативою Dyvys в односторонньому порядку та без попереднього попередження Замовника, та без повернення коштів та відшкодування збитків, якщо Замовник порушує умови цього Договору, відповідно до умов цього Договору.

13.5. Якщо Сторони розривають цей Договір, відповідно до підпункту 13.4.2. цього Договору, Dyvys не повертає кошти Замовнику, сплачені ним, відповідно до умов підпункту 4.9.1 цього Договору.

13.6. Якщо Договір втрачає свою чинність за ініціативою Замовника, по причинам, що не відносяться до якості надання Послуг Сервісом, Dyvys має право не повертати жодних коштів Замовнику.

 

14. ЗМІНА ДОГОВОРУ

14.1. Dyvys має право змінювати даний Договір в односторонньому порядку і Dyvys повідомляє Замовника про внесення змін до Договору шляхом розміщення новин на Сайті. Dyvys оновлює дату зміни поточної версії Договору в рядку «Останнє оновлення».

14.2. Замовник зобов’язаний ознайомитися з новими умовами Договору, а Dyvys не несе відповідальності, якщо Замовник не ознайомився з новими умовами Договору.

14.3. Електронні чи іншим чином збережені копії Договору вважаються дійсними, повними та такими, що мають позовну силу, що діють на момент вашого відвідування Сайту. Якщо Замовник отримує Послуги після оновлення Договору, ми маємо право вважати, що Замовник прочитав нову версію Договору та погоджується з умовами надання Послуг.

 

15. ФОРС-МАЖОР

15.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені Договором, що виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

15.2. Під форс-мажорними обставинами у Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, та яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, землетруси, повені, локдауни, пандемії, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження, та які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

15.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за Договору і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

 

16. РЕКВІЗИТИ СЕРВІСУ

Товариство з обмеженою відповідальністю “ДИВИСЬ ШИРШЕ”
ЄДРПОУ:41661207
Юридична адреса: 79026, Львівська обл., місто Львів, вулиця Кастелівка, будинок 10, квартира 2

Директор

________________________________ Виговський Д.С.

Або ви можете зв’язатися з нами самі
Ще більше цікавого:
Напишіть нам:
Залиште телефон і ми вам зателефонуємо

  Залиште телефон і ми вам зателефонуємо

   Залиште телефон і ми вам зателефонуємо

    Premium пакет
    Комфорт+ пакет
    Комфорт пакет
    Залиште телефон і ми вам зателефонуємо

     VIP пакет
     Преміум пакет
     Комфорт пакет